"A1 (B)" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

Elméleti oktatás tanteremben: 3 óra

Elméleti oktatás Interneten keresztül: 180 nap/75 óra

Elméleti tanfolyam díja: 30.000 Ft


Gyakorlati oktatás:

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 2 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlati óradíj 4.500.- Ft/óra (alap és pótórákra egyaránt)

3 óra x 4.500 Ft = 13.500 Ft

 

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!

 

Hatósági vizsgadíjak:

KRESZ: 4.600 Ft

Forgalom: 11.000 Ft

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk az "A1 (B)" motorkerékpár kategória közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József                     Iskolavezetői azonosító száma: 11646  Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740                E-mail: info@kokenyautosiskola.hu     

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu 

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. szám alatti iroda

Ideje: Hétfőtől péntekig 9.00-13.00 és 14.00-17.00 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon:

06 (53) 311-741

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ügyfélszolgálati rend:

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

 

8.00-12.30

 

13.00-15.30

13.00-15.30

13.00-15.30

   

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Járművezető Vizsgáztatás

Elérhetőség:

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Telefon:

06 (1) 460-2219

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ügyfélszolgálati rend:

8.00-12.00

 

 

8.00-12.00

 

 

13.00-14.30

 

 

13.00-14.30

 

 

 

 

 

 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 

Cg.: 01-09-333264

                 

 

Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: +3618141800 

 

JELENTKEZÉS

1./ A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni.

2./ A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanfolyamra jelentkezhet, aki B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik és 326/2011 kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, melyről írásban nyilatkozik. A 18. életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Elméleti vizsgára a tanfolyam kezdés napjától 9 hónapon belül kell jelentkezni, egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni. (Egy év elteltét követően új tanfolyam elvégzésével jelentkezhet ismét elméleti vizsgára.) A gyakorlati képzés kizárólag a sikeres KRESZ vizsgát követően kezdhető meg. Gyakorlati vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőponttól számított 2 éven belül teheti le.


3./ A tanfolyamra jelentkezés feltétele a 8 általános iskolai végzettség, amelyet az eredeti bizonyítvány bemutatásával igazolni kell. Külföldi bizonyítványok és oklevelek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított és hitelesített záradékkal fogadhatóak el, amennyiben azok legalább az alapfokú végzettséget igazolják.

 

4./ Ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is.

 

5./ Szükséges továbbá egy egészségügyi alkalmassági igazolás /EÜ 1.csoport/melyet a háziorvos állít ki.

6./ A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik l984.Január 1-jétől 1992. december 31-ig valamilyen kategóriából engedélyt szereztek, ill. vezetői engedélyüket bővítik, vagy a külföldi vezetői engedélyt honosítják e vizsga alól mentesülnek.

TÁJÉKOZTATÁS

Vizsgázni csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet. A forgalmi vizsga előtt a vizsgázónak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a KRESZ szerint vezetőképes állapotban van!


Felmentések.

Bármely kategóriás vezetői engedély, vagy egyénileg megszerzett egészségügyi vizsga igazolása.


A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható, 
kivétel a siketek, mozgáskorlátozottak, és a nem magyar anyanyelvűek. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz foglalkozásokban. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. Öt sikertelen elméleti vizsga után az elméleti tanfolyam megismételhető, de nem kötelező 2005 július 1-től! A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

  1. Ha a vizsgázó az 1 bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. Az elméleti oktatás vizsgával zárul, vizsgadíja: 4 600.- HUF.

Elméleti tanórák:

1./ Közlekedési ismeretek (KRESZ): 1 óra

2./ Vezetéselmélet: 1 óra

3./ Szerkezet- és üzemeltetési ismeretek: 1 óra

Kötelező óraszám: 3 óra

 

Gyakorlati tanórák:

Alapoktatás: 

- Járműkezelési (rutin): 1 óra

Főoktatás :
 - Városi vezetés: 1 óra

Gyakorlat összesen: 2 óra

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

Ezt követően kerül sor a gyakorlati vizsgára, melynek első 10 perce a rutin vizsga (járműkezelés és rutin feladatok). Amennyiben ez sikere, a vizsgázó megkezdheti a forgalmi vizsgát.

 

Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc gyakorlati óradíj 4.500.- Ft/óra (alap és pótórákra egyaránt)

Forgalmi vizsga időtartama 50 perc

Forgalmi vizsga óradíja: 4.500 Ft

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

A fenti leírás  a minimális óraszámokat tartalmazza. Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni. Két év elteltével a felvételi feltételek ismételt teljesítése után új tanfolyamra kell jelentkezni. Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.

 

A járműkezelési vizsga feltétele:

  1. A betöltött 16. életév!
  2. sikeres elméleti vizsga.
  3. A tanfolyamvizsgához kapcsolódó részének elvégzése.

A forgalmi vizsga feltételei:

  1. Sikeres járműkezelési vizsga.
  2. A fő oktatási órák levezetése.

 

A képzéshez biztosított jármű:                HONDA CB125F

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése: Bukósisak, Szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), Protektoros hosszú nadrág és dzseki, Protektoros kesztyű, Magas szárú zárt cipő, vagy csizma, melyeket a tanuló biztosít.

A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

Elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellényt kell használni.

A rádió adó-vevő készüléket, valamint a tanulómellényt a képzőszerv biztosítja.

 

A hiányzás pótlásának módja:

Az elmaradt óraszámban leadott tananyagot, valamint az elmaradt vezetési órákat pótolni kell, melynek óradíja azonos az alap és a pótórák összegével.

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

Szabadon választott oktató, gépjármű. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak lehetőleg előzetesen köteles bejelenteni. Az oktató és a tanuló a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik. Amennyiben nem alakult ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

A megszerzett vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül 2 évig! Személyt nem szállíthat, külföldön nem használható

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, a tanuló- áthelyezőt 3 napon belül a tanulónak kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei

Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, azok idejéről és mértékéről a tanulókat a jelentkezéskor tájékoztatja. Az óradíjak minden tanfolyammal meghirdetésre kerülnek és újabb összegű óradíjak kihirdetéséig automatikusan érvényesek. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő összegű gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatásra való beosztást a Kökény Autósiskola a tanulóval egyénileg egyeztetett módon határozza meg. A jármű vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.


Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás helyszínei:

Gyakorlati oktatás helyszínei:

Tanpálya: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.-ú rutinpálya

A forgalmi oktatás váltási helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

A tandíj, és befizetésének módja:

A képzés díja az alábbiakból áll:

Elméleti tanfolyam díja: 30.000 Ft                         

Gyakorlati képzés díja: 13.500 Ft (4.500 Ft/ óra)

 

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

Elmélet: 4.600 Ft           

Forgalmi: 11.000 Ft       

Összesen: 15.600 Ft

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

  1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíjat, a vizsgadíjakat a részletfizetési összegeket és a pótórát is készpénzben, az iskolavezetőnek kell befizetni.
  2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
  3. A tanfolyam félbeszakadása esetén - az iskolavezetőnél benyújtott írásbeli kérelemre - a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
  4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Lepd meg vezetni vágyó szeretteidet a vezetés élményével! 


Ajándékutalvány folyamatosan kapható,

tetszés szerinti összegben!

Tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

Iroda: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-13.00-ig és 14.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Iskolavezető:

Kökény József

Tel.: +36(70) 551 9740

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Adószám:

25510836-1-13

Képzési engedély sz.:

KE/ST/82/A/1788/1/2016

NKH Képzőszervi azonosító: 8403

 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble