+36 30/9 730 730

info@kokenyautosiskola.hu

"A1 (B)" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

Elméleti oktatás tanteremben: 3 óra

Elméleti oktatás Interneten keresztül: 180 nap/75 óra

Elméleti tanfolyam díja: 30.000 Ft


Gyakorlati oktatás:

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 2 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlati óradíj 5.000 Ft/óra (alap és pótórákra egyaránt)

3 óra x 5.000 Ft = 15.000 Ft

 

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!

 

Hatósági vizsgadíjak:

KRESZ: 4.600 Ft

Forgalom: 11.000 Ft

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk az "A1 (B)" motorkerékpár kategória közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József Iskolavezetői azonosító száma: 11646 Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

Felnőttképzési nyilvántartási azonosítója: B/2020/003333

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. szám alatti iroda

Ideje: hétfőtől péntekig 9.00-13.00 és 14.00-17.00

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon: 06 (53) 311-741

 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőség: 1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-333264
Telefonszám: 06 1 510 0101 / 06 1 814 1800

 

Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: +3618141800

 

Statisztikai mutatószámok az aktuális időszakra lásd: itt

 

JELENTKEZÉS

1./ A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni.

 

2./ A tanfolyamra jelentkezhet, aki B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik és 326/2011 kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, melyről írásban nyilatkozik. A 18. életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Elméleti vizsgára a tanfolyam kezdés napjától 9 hónapon belül kell jelentkezni, egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni. (Egy év elteltét követően új tanfolyam elvégzésével jelentkezhet ismét elméleti vizsgára.) A gyakorlati képzés kizárólag a sikeres KRESZ vizsgát követően kezdhető meg. Gyakorlati vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőponttól számított 2 éven belül teheti le.


3./ A tanfolyamra jelentkezés feltétele a 8 általános iskolai végzettség, amelyet az eredeti bizonyítvány bemutatásával igazolni kell. Külföldi bizonyítványok és oklevelek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított és hitelesített záradékkal fogadhatóak el, amennyiben azok legalább az alapfokú végzettséget igazolják.

 

4./ Ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Vizsgázni csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet. A forgalmi vizsga előtt a vizsgázónak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a KRESZ szerint vezetőképes állapotban van!


Felmentések:

Bármely kategóriás vezetői engedély, vagy egyénileg megszerzett egészségügyi vizsga igazolása.
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható, kivétel a siketek, mozgáskorlátozottak, és a nem magyar anyanyelvűek. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz foglalkozásokban. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. Öt sikertelen elméleti vizsga után az elméleti tanfolyam megismételhető, de nem kötelező 2005 július 1-től! A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

 

Ha a vizsgázó az 1 bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. Az elméleti oktatás vizsgával zárul, vizsgadíja: 4 600.- HUF.

 

Elméleti tanórák:

1./ Közlekedési ismeretek (KRESZ): 1 óra

2./ Vezetéselmélet: 1 óra

3./ Szerkezet- és üzemeltetési ismeretek: 1 óra

Kötelező óraszám: 3 óra

 

Gyakorlati tanórák:

Alapoktatás:

- Járműkezelési (rutin): 1 óra

Főoktatás :
- Városi vezetés: 1 óra

Gyakorlat összesen: 2 óra

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

Ezt követően kerül sor a gyakorlati vizsgára, melynek első 10 perce a rutin vizsga (járműkezelés és rutin feladatok). Amennyiben ez sikere, a vizsgázó megkezdheti a forgalmi vizsgát.

 

Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc gyakorlati óradíj 5.000 Ft/óra (alap és pótórákra egyaránt)

Forgalmi vizsga időtartama 50 perc

Forgalmi vizsga óradíja: 5.000 Ft

 

A fenti leírás a minimális óraszámokat tartalmazza. Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni. Két év elteltével a felvételi feltételek ismételt teljesítése után új tanfolyamra kell jelentkezni. Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.

 

A járműkezelési vizsga feltétele:

 A forgalmi vizsga feltételei:

 A képzéshez biztosított jármű: HONDA CB125F

 

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése: Bukósisak, Szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), Protektoros hosszú nadrág és dzseki, Protektoros kesztyű, Magas szárú zárt cipő, vagy csizma, melyeket a tanuló biztosít.

A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

Elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellényt kell használni.

A rádió adó-vevő készüléket, valamint a tanulómellényt a képzőszerv biztosítja.

 

A hiányzás pótlásának módja:

Az elmaradt óraszámban leadott tananyagot, valamint az elmaradt vezetési órákat pótolni kell, melynek óradíja azonos az alap és a pótórák összegével.

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

Szabadon választott oktató, gépjármű. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak lehetőleg előzetesen köteles bejelenteni. Az oktató és a tanuló a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik. Amennyiben nem alakult ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

A megszerzett vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül 2 évig! Személyt nem szállíthat, külföldön nem használható

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, a tanuló- áthelyezőt 3 napon belül a tanulónak kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, azok idejéről és mértékéről a tanulókat a jelentkezéskor tájékoztatja. Az óradíjak minden tanfolyammal meghirdetésre kerülnek és újabb összegű óradíjak kihirdetéséig automatikusan érvényesek. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő összegű gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatásra való beosztást a Kökény Autósiskola a tanulóval egyénileg egyeztetett módon határozza meg. A jármű vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.


Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás helyszínei:

Kökény Autósiskola tanterme: 2700 Cegléd, Budai út 8.
Kökény Autósiskola ügyfélfogadó helyisége: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. szám
Gyakorlati oktatás helyszínei:

Tanpálya: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.-ú rutinpálya

A forgalmi oktatás váltási helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

A tandíj, és befizetésének módja:

A képzés díja az alábbiakból áll:

Elméleti tanfolyam díja: 30.000 Ft

Gyakorlati képzés díja: 15.000 Ft (5.000 Ft/ óra)

 

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

Elmélet: 4.600 Ft

Forgalmi: 11.000 Ft

Összesen: 15.600 Ft

 

A tanfolyam és vizsga díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik készpénzben, bankkártyával vagy átutalással, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. 

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

  1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíj, a vizsgadíjak és a pótórák is készpénzben, bankkártyával vagy átutalással fizetendők. A tanulónak lehetősége van részletfizetésre egyéni megbeszélés alapján.
  2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
  3. A tanfolyam félbeszakadása esetén - az iskolavezetőnél benyújtott írásbeli kérelemre - a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
  4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-13.00-ig és 14.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 436 4000 

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble