+36 30/881 6644

info@kokenyautosiskola.hu

"A1 (B)" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

Elméleti tanfolyam díja:

40.000 Ft


Gyakorlati oktatás:

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 2 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlati óradíj 8.000 Ft/óra (alap és pótórákra egyaránt)

Gyakorlati oktatás díja: 24.000 Ft

 

Hatósági vizsgadíjak:

KRESZ: 10.500 Ft

Forgalom: 24.000 Ft

 

A képzés díja összesen vizsgadíjakkal együtt: 98.500 Ft

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk az "A1 (B)" motorkerékpár kategória közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József Iskolavezetői azonosító száma: 11646 Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

Felnőttképzési nyilvántartási azonosítója: B/2020/003333

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.

Ideje: hétfőtől péntekig 9.00-12.00 és 13.00-17.00

2721 Pilis, Rákóczi út 49.

Ideje: hétfőtől csütörtökig 13.00-17.00

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon: 06 (53) 311-741

 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőség: 1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-333264
Telefonszám: 06 1 510 0101 / 06 1 814 1800

 

Engedélyező hatóság:

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf. 14.
info@ebm.gov.hu

 

Képzési mutatószámok az aktuális időszakra lásd: itt

 

JELENTKEZÉS

1./ A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni.

 

2./ A tanfolyamra jelentkezhet, aki B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik és 326/2011 kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, melyről írásban nyilatkozik. A 18. életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Elméleti vizsgára a tanfolyam kezdés napjától 9 hónapon belül kell jelentkezni, egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni. (Egy év elteltét követően új tanfolyam elvégzésével jelentkezhet ismét elméleti vizsgára.) A gyakorlati képzés kizárólag a sikeres KRESZ vizsgát követően kezdhető meg. Gyakorlati vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőponttól számított 2 éven belül teheti le.


3./ A tanfolyamra jelentkezés feltétele a 8 általános iskolai végzettség, amelyet az eredeti bizonyítvány bemutatásával igazolni kell. Külföldi bizonyítványok és oklevelek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított és hitelesített záradékkal fogadhatóak el, amennyiben azok legalább az alapfokú végzettséget igazolják.

 

4./ A meglévő vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is.

 

TÁJÉKOZTATÁS

Vizsgázni csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet. A forgalmi vizsga előtt a vizsgázónak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a KRESZ szerint vezetőképes állapotban van!


Felmentések:

Bármely kategóriás vezetői engedély, vagy egyénileg megszerzett egészségügyi vizsga igazolása.
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható, kivétel a siketek, mozgáskorlátozottak, és a nem magyar anyanyelvűek. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz foglalkozásokban. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. Öt sikertelen elméleti vizsga után az elméleti tanfolyam megismételhető, de nem kötelező 2005 július 1-től! A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

 

Ha a vizsgázó az 1 bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. Az elméleti oktatás vizsgával zárul, vizsgadíja: 10.500 Ft.

 

Elméleti tanórák:

1./ Közlekedési ismeretek (KRESZ): 1 óra

2./ Vezetéselmélet: 1 óra

3./ Szerkezet- és üzemeltetési ismeretek: 1 óra

Kötelező óraszám: 3 óra

 

Interneten keresztül: 180 nap / 75 óra (online KRESZ)

 

Gyakorlati tanórák:

Alapoktatás:

- Járműkezelési (rutin): 1 óra

Főoktatás :
- Városi vezetés: 1 óra

Gyakorlat összesen: 2 óra

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

Ezt követően kerül sor a gyakorlati vizsgára, melynek első 10 perce a rutin vizsga (járműkezelés és rutin feladatok). Amennyiben ez sikere, a vizsgázó megkezdheti a forgalmi vizsgát.

 

Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc

Forgalmi vizsga időtartama 50 perc

 

A fenti leírás a minimális óraszámokat tartalmazza. Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni. Két év elteltével a felvételi feltételek ismételt teljesítése után új tanfolyamra kell jelentkezni. Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.

 

 A forgalmi vizsga feltételei:

 A képzéshez biztosított jármű: HONDA CB125F

 

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése: Bukósisak, Szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), Protektoros hosszú nadrág és dzseki, Protektoros kesztyű, Magas szárú zárt cipő, vagy csizma, melyeket a tanuló biztosít.

A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

Elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellényt kell használni.

A rádió adó-vevő készüléket, valamint a tanulómellényt a képzőszerv biztosítja.

 

A hiányzás pótlásának módja:

Az elmaradt óraszámban leadott tananyagot, valamint az elmaradt vezetési órákat pótolni kell, melynek óradíja azonos az alap és a pótórák összegével.

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak lehetőleg előzetesen köteles bejelenteni. Az oktató és a tanuló a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik. Amennyiben nem alakult ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

A megszerzett vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül 2 évig! Személyt nem szállíthat, külföldön nem használható

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, a tanuló- áthelyezőt 3 napon belül a tanulónak kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, azok idejéről és mértékéről a tanulókat a jelentkezéskor tájékoztatja. Az óradíjak minden tanfolyammal meghirdetésre kerülnek és újabb összegű óradíjak kihirdetéséig automatikusan érvényesek. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő összegű gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatásra való beosztást a Kökény Autósiskola a tanulóval egyénileg egyeztetett módon határozza meg. A jármű vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.


Oktatási helyszínek:

Elmélet: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.
Gyakorlat: Cegléd város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban. (Rutinpálya: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.)

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

A tanfolyam és vizsga díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik készpénzben, bankkártyával vagy átutalással, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. 

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

  1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíj, a vizsgadíjak és a pótórák is készpénzben, bankkártyával vagy átutalással fizetendők. A tanulónak lehetősége van részletfizetésre egyéni megbeszélés alapján.
  2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
  3. A tanfolyam félbeszakadása esetén - az iskolavezetőnél benyújtott írásbeli kérelemre - a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
  4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

Vezetői engedély kiadása:
A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).
Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi jogszabályokból tájékozódhat. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

 

Vezetői engedély automatikus kiállítása
A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. A jogosítvánnyal kapcsolatos automatikus ügyintézéshez keresse fel a magyarorszag.hu Okmányok / Vezetői engedély / Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához" menüpontot!

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-12.00-ig és 13.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 881 6644

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble