+36-30/436 4000

info@kokenyautosiskola.hu

"C" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 49.000 Ft

Gyakorlati vezetés díja: 390.000 Ft (13.000 Ft/óra)

 

BÜ tanfolyam: 25.000 Ft

 

Hatósági vizsgadíjak: 

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet): 4 600 Ft

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat): 4 400 Ft

Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 32 700 Ft

 

A képzés díja összesen vizsgadíjakkal együtt: 496.700 Ft

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a "C" kategóriás közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József Iskolavezetői azonosító száma: 11646 Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

Felnőttképzési nyilvántartási azonosítója: B/2020/003333

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. 

Ideje: hétfőtől péntekig 9.00-12.00 és 13.00-17.00

2721 Pilis, Rákóczi út 49.

Ideje: hétfőtől csütörtökig 13.00-17.00

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség: 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon: 06 (53) 311-741

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőség: 1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-333264
Telefonszám: 06 1 510 0101 / 06 1 814 1800

 

Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: +3618141800

 

Képzési mutatószámok az aktuális időszakra lásd: itt

 

Milyen járműveket vezethetek vele?

A nem "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművet, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt.

 

A jelentkezés feltételei:

 1. Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 2. Legalább alapfokú iskolai végzettség
 3. "B" kategóriára, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy - C1 alkategóriára 2 évnél nem régebben szerzett érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. (Ebben az esetben a jelentkező mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsgák alól
 4. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet), vagy az érvényes vezetői engedélyébe be van jegyezve a 102-es kód.
 5. Betöltött legalább 17 év 6 hónapos életkor

 

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet

Járművezetés elmélete

Közlekedési alapismeretek

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

Hatósági elméleti vizsga: 75 perc

 

Az elméleti képzés e-learning rendszerű, mely időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül. Lejárta után a tanuló pótfoglalkozással tud hozzáférést elérni. A regisztrációtól számítva Tanulónak 90 napja van megkezdeni a tananyagot. Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről e-learning képzés igazolás kerül kiállításra. A képzés tervezett, illetve lehetséges vége: a tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül tehet sikeres forgalmi vizsgát. Az elméleti oktatás sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. 

 

Szü. és Bü., valamint a Mvéd. oktatás valamint vizsga alól felmenthető, aki rendelkezik a 24/2005 GKM rendelet 3. melléklet 4.1.1, 4.1.2., vagy a 4.1.3 pontjában szereplő végzettség vagy oklevél- valamelyikével. (pl: autószerelő, vagy mezőgazdasági gépszerelő szakképesítéssel, vagy egyetemen, főiskolán szerzett gépész végzettséggel rendelkezik) A felmentéshez szükséges eredeti bizonyítványt a tanfolyamra történő jelentkezéskor, vagy legkésőbb a tanfolyam megkezdésekor az ügyfélszolgálati irodánkban bemutatja, leadja, A felmentést a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., Pest Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya engedélyezi.

 

A képző szerv tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. 24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő, tantárgyanként 10 %-ot meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem bocsátható elméleti vizsgára. Képző szervünk pótfoglalkozást biztosít a tanuló részére, melynek időpontját egyeztetjük.

 

Gyakorlat

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek 14 óra

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek vizsga 20 perc

Elmélet összesen 14 óra

Vezetés:

Alapoktatás 6 óra

Rutinvizsga: 15 perc

Városi vezetés: 15 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Összesen 29 óra + 1 hatósági forgalmi vizsgaóra

Összesen: 30 óra

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

Oktatás helyszíne:

Bü tanfolyam: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 11.

Gyakorlat: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.-ú rutinpálya, illetve Kecskemét város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

 

Vizsgák helyszíne:

Elméleti vizsga:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., 2700 Cegléd, Dohány utca 31.


Forgalmi gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. , Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A


Rutin vizsga:

6000 Kecskemét Homokbánya HRSZ 21944


Bü vizsga:

6000 Kecskemét, Szolnoki u. 11.

 

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

- 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

- B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

- az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik

- a további vizsgákhoz (elméleti pótvizsgák vagy gyakorlati vizsga) az alapfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítvány eredeti példányát köteles bemutatni a szakmai felügyeleti szervnél.

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.


Bü. és Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

- Sikeres elméleti vizsgát tett az összes elméleti vizsgatárgyból,
- A vizsgatárgyhoz előírt oktatáson részt vett
- 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
- Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
- A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

 

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

- Sikeres elméleti, Bü, és rutin vizsgát tett,
- 18 éves
- A kötelező gyakorlati főoktatási órákat igazoltan teljesítette
- Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
- A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

 

A tandíj és befizetésének módja:

A képzés díja az alábbi tételekből tevődik össze:

Elméleti tanfolyam díja: 49.000 Ft, (póthozzáférés: 10.000 Ft)

Bü oktatás díja: 25.000 Ft

Gyakorlati képzés: 13.000 Ft/óra: 390.000 Ft

Vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet): 4 600 Ft

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat): 4 400 Ft

Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Teljes képzés ára vizsgadíjakkal összesen: 496.700,- Ft

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik készpénzben, bankkártyával vagy átutalással, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. 

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

 1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíj, a vizsgadíjak és a pótórák is készpénzben, bankkártyával vagy átutalással fizetendők. A tanulónak lehetősége van a részletfizetésre.
 2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
 3. A tanfolyam félbeszakadása esetén a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
 4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 1. A "C" kategória megszerzéséhez előírt vizsgakövetelményeket teljesítette.
 2. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az is, hogy az alapfokú iskolai végzettség 24/2005 GKM rendelet 10. § (4) bekezdésének megfelelő hitelt érdemlő igazolása megtörténjen. A tanulónak egyénileg kell bemutatnia. (Célszerű, ha a tanuló a bizonyítványt az elméleti vizsga alkalmával magával viszi, és a vizsga előtt vagy után mutatja be.)

 

A képzés megszakítása, a tanuló távozása

A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzett oktatásról igazolást adunk ki.
Távozás esetén, ha a tanuló a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni 3 példányban kitölti a Képzési Igazolás adatlap Tanuló adatai részét, és ezt nyújtja be irodánkba. A képzés megszakítása, és a tanuló távozása esetén is a tanuló köteles az addig igénybe vett szolgáltatások díját kifizetni. Ezekben az esetekben a tanfolyamra meghirdetett kedvezmények nem vehetők igénybe. Ha a tanuló nagyobb összeget fizetett be, mint a ténylegesen felmerült költségek, és a szerződésbontási díj együttes összege, akkor a fennmaradó összeg visszafizetésre kerül. Egyeztetés és pénzügyi elszámolás után a Képzési Igazolás 2 példányát átadjuk a tanuló részére.

 

Tanuló jogai és kötelezettségei: 

- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

- Bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni.

- Akadályoztatása esetén a vezetést lemondani késés esetén 20 percet kell várnia.

- A vizsgát 5 munkanappal előtte lemondani.

- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.

- Elméleti és gyakorlati oktatáson józan, kipihent, egészségileg és közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban, megfelelő öltözékben megjelenni.

- Általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az oktatói utasításokat követni.

- Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei: 

A hallgató oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a közlekedési hatóság által az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a hallgató részletes tájékoztatást kap. Képző szervünk vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden - szakintézménytől általában elvárható - támogatást megad a hallgató számára. Biztosítja a hallgatónak a képzéshez szükséges oktatási anyagot.

 

Észrevétel, kérelem, panasz:

Panasz esetén javasoljuk elsősorban, hogy az oktatóhoz, vagy ügyfélfogadási irodánkhoz forduljon, személyesen, vagy írásban. Amennyiben ügyében nem intézkedünk megnyugtató módon úgy lehetősége van panaszával a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulni.

 

Egyéb költségek: Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy az orvosi alkalmassági véleményért is kell fizetni a háziorvosnál, erről érdemes előre tájékozódni, továbbá a vezetői engedély igénylésének is van közigazgatási szolgáltatási díja.

 

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).

Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi jogszabályokból tájékozódhat. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

 

 

Sikeres felkészülést kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Ajándékutalvány folyamatosan kapható, tetszés szerinti összegben! 

A tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-12.00-ig és 13.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Telefon: 06 (30) 881 6644

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003333 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble