"CE" KATEGÓRIA


Legfontosabb tudnivalók:

 

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 47 500 Ft

Gyakorlati vezetés díja: 97 500 Ft (6 500 Ft/óra) 

(a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

Elmélet + gyakorlat összesen = 145 000 Ft

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat): 4 400 Ft

Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft

Összesen: 28 100 Ft 

 

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!

 


 

 Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a "CE" kategóriás közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József                           Iskolavezetői azonosító száma: 11646          Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740                     E-mail: info@kokenyautosiskola.hu              

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu 

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. szám alatti iroda

Ideje: Hétfőtől péntekig 9.00-13.00 és 14.00-17.00 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon:

06 (53) 311-741

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ügyfélszolgálati rend:

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

 

8.00-12.30

 

13.00-15.30

13.00-15.30

13.00-15.30

   

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Járművezető Vizsgáztatás

Elérhetőség:

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Telefon:

06 (1) 460-2219

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ügyfélszolgálati rend:

8.00-12.00

 

 

8.00-12.00

 

 

13.00-14.30

 

 

13.00-14.30

 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 

Cg.: 01-09-333264

 

Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: +3618141800 

 

Milyen járműveket vezethetek vele?

"C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt.

 

A jelentkezés és a tanfolyamra való felvétel feltételei:

Tanfolyamra ügyfélfogadó irodánkban jelentkezhet, szükséges a személyi igazolványa, a lakcímkártyája, és a "B-C" kategóriára érvényes vezetői engedélye. Ekkor történik a képzési szerződés megkötése.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet

Járművezetés elmélete**

Közlekedési alapismeretek**

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**

Hatósági elméleti vizsga

50 perc

**Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

 

Gyakorlat

Alapoktatás 6 óra (1 tanóra 50 perc)

Hatósági rutinvizsga: 20 perc

Városi vezetés: 4 óra (1 tanóra 50 perc)

Országúti vezetés: 2 óra (1 tanóra 50 perc)

Hegyvidéki vezetés: 2 óra (1 tanóra 50 perc)

Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra (1 vizsgaóra 50 perc)

Összesen: 15 óra 20 perc

 

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

Felmentések:

Szü. és Bü., valamint a Mvéd. oktatás valamint vizsga alól felmenthető, aki rendelkezik a 24/2005 GKM rendelet 3. melléklet 4.1.1, 4.1.2., vagy a 4.1.3 pontjában szereplő végzettség vagy oklevél- valamelyikével. (pl: autószerelő, vagy mezőgazdasági gépszerelő szakképesítéssel, vagy egyetemen, főiskolán szerzett gépész végzettséggel rendelkezik) A felmentéshez szükséges eredeti bizonyítványt a tanfolyamra történő jelentkezéskor, vagy legkésőbb a tanfolyam megkezdésekor az ügyfélszolgálati irodánkban bemutatja, leadja, A felmentést a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., Pest Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya engedélyezi.

 

A képző szerv tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. 24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő, tantárgyanként 10 %-ot meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem bocsátható elméleti vizsgára. Képző szervünk pótfoglalkozást biztosít a tanuló részére, melynek időpontját egyeztetjük.

 

Oktatás helyszíne:            Bü tanfolyam: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 11.

Gyakorlat: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.-ú rutinpálya, illetve Kecskemét város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

Vizsgák helyszíne:           

 

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

- 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

- C kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

- az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik

- A további vizsgákhoz (elméleti pótvizsgák vagy gyakorlati vizsga) az alapfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítvány eredeti példányát köteles bemutatni a szakmai felügyeleti szervnél.

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

 

 

Az elméleti vizsga:

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 1. a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
 2. b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
 3. c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Ha a vizsgázó ez idő alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, (azaz nem tesz addig sikeres forgalmi vizsgát) akkor sikeres elméleti vizsgája érvényét veszti, (valamint az addigi gyakorlati oktatás is.) Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

 

Gyakorlati oktatás:

Sikeres elméleti vizsga után kezdheti meg a tanuló a járművezetési gyakorlatot. A gyakorlati oktatások időpontját a tanuló a szakoktatóval egyezteti.

 1. sikeres elméleti vizsgát tett az összes elméleti vizsgatárgyból,
 2. A vizsgatárgyhoz előírt oktatáson részt vett
 3. 21 éves,
 4. Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 5. A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik C kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

 

 1. sikeres elméleti, Bü, és rutin vizsgát tett,
 2. 21 éves,
 3. a kötelező gyakorlati főoktatási órákat igazoltan teljesítette
 4. Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 5. A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

 

5 sikertelen forgalmi vizsga esetén a kezdeményezi KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. a tanuló PÁV vizsgálatát.

 

A tandíj és befizetésének módja:

A képzés díja az alábbi tételekből tevődik össze:

Elméleti tanfolyam díja: 47.500 Ft

Bü oktatás díja: 15.000 Ft

Gyakorlati képzés: 6.500 Ft/óra: 97.500 Ft

Vizsgadíjak (jelenleg aktuális) 28.100 Ft

Teljes képzés ára vizsgadíjakkal összesen: 188.100,- Ft

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

 1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíjat, a vizsgadíjakat a részletfizetési összegeket és a pótórát is készpénzben, az iskolavezetőnek kell befizetni.
 2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
 3. A tanfolyam félbeszakadása esetén - az iskolavezetőnél benyújtott írásbeli kérelemre - a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
 4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 

A képzés megszakítása, a tanuló távozása

 1. A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzett oktatásról igazolást adunk ki.
 2. Távozás esetén, ha a tanuló a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni 3 példányban kitölti a Képzési Igazolás adatlap Tanuló adatai részét, és ezt nyújtja be irodánkba. A képzés megszakítása, és a tanuló távozása esetén is a tanuló köteles az addig igénybe vett szolgáltatások díját kifizetni. Ezekben az esetekben a tanfolyamra meghirdetett kedvezmények nem vehetők igénybe. Ha a tanuló nagyobb összeget fizetett be, mint a ténylegesen felmerült költségek, és a szerződésbontási díj együttes összege, akkor a fennmaradó összeg visszafizetésre kerül. Egyeztetés és pénzügyi elszámolás után a Képzési Igazolás 2 példányát átadjuk a tanuló részére.

 

Tanuló jogai és kötelezettségei

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

- Bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni, ill. kérni, hogy a lakására, munkahelyre menjen érte.

- Akadályoztatása esetén a vezetést lemondani késés esetén 30 percet kell várnia.

- A vizsgát 5 munkanappal előtte lemondani.

- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.

- Elméleti és gyakorlati oktatáson józan, kipihent, egészségileg és közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban, megfelelő öltözékben megjelenni.

- Általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az oktatói utasításokat követni.

- Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

A hallgató oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a közlekedési hatóság által az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a hallgató részletes tájékoztatást kap. Képző szervünk vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden - szakintézménytől általában elvárható - támogatást megad a hallgató számára. Biztosítja a hallgatónak a képzéshez szükséges oktatási anyagot.

Észrevétel, kérelem, panasz

Panasz esetén javasoljuk elsősorban, hogy az oktatóhoz, vagy ügyfélfogadási irodánkhoz forduljon, személyesen, vagy írásban. Amennyiben ügyében nem intézkedünk megnyugtató módon úgy lehetősége van panaszával a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulni

Egyéb költségek: Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy az orvosi alkalmassági véleményért is kell fizetni a háziorvosnál, erről érdemes előre tájékozódni, továbbá a vezetői engedély igénylésének is van közigazgatási szolgáltatási díja.

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).

Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi jogszabályokból tájékozódhat. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

Kökény József

Iskolavezető


 

Lepd meg vezetni vágyó szeretteidet a vezetés élményével! 


Ajándékutalvány folyamatosan kapható,

tetszés szerinti összegben!

Tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

Iroda: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-13.00-ig és 14.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Iskolavezető:

Kökény József

Tel.: +36(70) 551 9740

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Adószám:

25510836-1-13

Képzési engedély sz.:

KE/ST/82/A/1788/1/2016

NKH Képzőszervi azonosító: 8403

 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble