"B" KATEGÓRIA


B KATEGÓRIA                                                                                                    

 

Legfontosabb tudnivalók:

 

Alsó korhatár 16 és fél betöltött életév

KRESZ vizsgához 16 év 9 hónap
gyakorlati vizsgához 17. betöltött életév

 

Elméleti oktatás tanteremben: 28 óra

Elméleti oktatás Interneten keresztül: 75 óra/180 nap

Elméleti tanfolyam díja: 40.000 Ft

 

Gyakorlati oktatás:

Hatóságilag kötelezően előírt minimum óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlati óradíj 6.000 Ft/óra (alap és pótórák egyaránt)

30 óra x 6.000 Ft = 180.000 Ft


RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!

 

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

KRESZ: 4.600 Ft

Forgalom: 11.000 Ft

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a "B" kategóriás közúti gépjármű-vezető képzés feltételeiről.

 

Képző szerv neve: Budai Road Kft. "KÖKÉNY Autósiskola"

Székhelye: 2700 Cegléd, Budai út 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-180037

 

Iskolavezető: Kökény József                      Iskolavezetői azonosító száma: 11646  Képzőszervi azonosító: 8403

Telefonszáma: 06 (70) 551 9740                 E-mail: info@kokenyautosiskola.hu     

Weboldal: www.kokenyautosiskola.hu 

 

Képzési Engedély száma: KE/ST/82/A/1788/1/2016

 

Az iskola ügyfélfogadásának helye:

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12. szám alatti iroda

Ideje: Hétfőtől péntekig 9.00-13.00 és 14.00-17.00 

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyelet címe és telefonszáma:

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

2700 Cegléd, Dohány utca 31.

Telefon:

06 (53) 311-741

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ügyfélszolgálati rend:

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

 

8.00-12.30

 

13.00-15.30

13.00-15.30

13.00-15.30

   

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Járművezető Vizsgáztatás

Elérhetőség:

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Telefon:

06 (1) 460-2219

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ügyfélszolgálati rend:

8.00-12.00

 

 

8.00-12.00

 

 

13.00-14.30

 

 

13.00-14.30

 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 

Cg.: 01-09-333264

 

Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: +3618141800

 

"B" kategória meghatározása:

 1. "B"kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők: személygépkocsi, kistehergépkocsi (3 500 kg megengedett legnagyobb össztömegig), amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van, továbbá vezethető mezőgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár, lassú jármű, kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
 2. Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
 3. Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

 

Jelentkezés és a tanfolyamra való felvétel:

 

1./ A tanfolyamra személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet jelentkezni, vagy beiratkozáskor a meghirdetett időpontban a Kökény Autósiskola tantermében. Alsó korhatár 16 és fél betöltött életév, azonban az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 16 és háromnegyed betöltött év. A 18. életévét be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges.

 

2./ A tanfolyamra jelentkezés feltétele és egyben az elméleti vizsgára bocsátás feltétele is az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat megléte, melyről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell, beiratkozáskor az iskolavezető előtt be kell mutatni, majd a vizsgaigazolás kiadásának feltételeként hitelt érdemlően igazolni kell.

Igazolni az alábbiak szerint lehet:

 1. a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 2. az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint
 3. a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

3./ Ha a jelentkezőnek van érvényes vezetői engedélye, akkor  jelentkezéskor  a vezetői engedély fénymásolata szükséges, az eredeti vezetői engedély iskolavezetőnél történő bemutatása mellett, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is.

 

4./  Ha nincs érvényes vezetői engedélye akkor szükséges továbbá egy egészségügyi alkalmassági igazolás /EÜ 1.csoport/ melyet a háziorvos állít ki.

 

5./ A jelentkező beiratkozáskor választhat a tantermi vagy az e-learning képzési típus között, amely választása az elméleti képzés egész folyamatára érvényes a továbbiakban. Az elméleti képzést ennek megfelelően vagy tantermi, vagy e-learning oktatás formájában végezzük, az utóbbit  az E-TITÁN képzőszervvel kötött együttműködési megállapodás alapján. E képzési forma esetén a meghatározott oktatási idő, akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki. Az e-learning esetén az autósiskola által megrendelt e-learning tanfolyam elvégzéséhez a tanuló regisztrációs levelet kap, melynek segítségével otthoni számítógépén, a rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges időbeosztással elvégezheti a képzést. 

 

6./ A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik l984 Január 1-jétől 1992.December 31-ig valamilyen kategóriából engedélyt szereztek, ill. vezetői engedélyüket bővítik, vagy a külföldi vezetői engedélyt honosítják e vizsga alól mentesülnek.

 

Felmentés a közúti elsősegély tanfolyam elvégzése alól:

Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állat- orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, diabetikus mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők közegészségügyi, felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek. 

 

Vizsgakövetelmények:

A "B" kategóriás képzés vizsgatárgyai:

Elmélet: Közlekedési alapismeretek - Számítógépes Elméleti Vizsga: 4.600 Ft

Gyakorlat: Vezetési gyakorlat- Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az elméleti vizsga

Írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 1. a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. A tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.
 2. az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
 3. az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

 

Oktatás helyszíne:      

Elmélet: Kökény Autósiskola tantermei: 2700 Cegléd, Budai út 8. és 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.

Gyakorlat: 6000 Kecskemét, 214941 hrsz.-ú rutinpálya, illetve Cegléd város területe a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

 

Vizsgák helyszíne:       

Elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga induló pontja:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Elérhetőség:

2700 Cegléd, Dohány utca 31.

 

Elméleti tanfolyam kötelezően előírt óraszámai:

 1. Közlekedési ismeretek (KRESZ): 18 óra (1 tanóra 45 perc)
 2. Járművezetés elmélete: 6 óra (1 tanóra 45 perc)
 3. Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra (1 tanóra 45 perc)

Elmélet összesen: 28 óra

 

A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható  kivétel a siketek, mozgáskorlátozottak, és a nem magyar anyanyelvűek. A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget a jelölt, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz foglalkozásokban.

Ha a vizsgázó az 1 bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 

Gyakorlati oktatás:

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás : 20 óra + 1 vizsgaóra

Gyakorlat összesen: 29 óra +1 vizsgaóra = 30 óra            

Forgalmi vizsga teljes ideje: 50 perc

Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

 

A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően kerül sor.

 

 

A gyakorlati oktatáshoz biztosított járművek:

BMW 1

Honda Jazz

Opel Zafira

Renault

Megane

Suzuki

SX4

Volkswagen Golf IV

Volkswagen Golf IV kombi

Volkswagen Golf V

 

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 

A hiányzás pótlásának módja:

Az elmaradt óraszámban leadott tananyagot, valamint az elmaradt vezetési órákat pótolni kell, melynek óradíjai azonosak az alap és pótóra összegeivel.

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

Szabadon választott oktató, gépjármű. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak lehetőleg, előzetesen köteles bejelenteni. Az oktató és a tanuló a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik. Amennyiben nem alakult ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével az iskolavezetőhöz fordulhat.

 

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél, kívánja a tanulmányait folytatni, kérésére a képzési igazolást három munkanapon belül kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizetjük.

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, azok idejéről és mértékéről a tanulókat a jelentkezéskor tájékoztatja. Az óradíjak minden tanfolyammal meghirdetésre kerülnek és újabb összegű óradíjak kihirdetéséig automatikusan érvényesek. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint a kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő összegű gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatásra való beosztást a Kökény Autósiskola a tanulóval egyénileg egyeztetett módon határozza meg. A jármű vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.

A hallgató oktatása a tanfolyam során a közlekedési hatóság által az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a hallgató részletes tájékoztatást kap.

 

A tandíj, és befizetésének módja:

A képzés díja az alábbiakból áll:

Elméleti tanfolyam díja: 40.000 Ft                         

Gyakorlati képzés díja: 180.000 Ft (6.000 Ft/ óra)

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

Elmélet 4.600 Ft                            

Forgalmi vizsga: 11.000 Ft         

Összesen: 15.600 Ft

Forgalmi vizsga óradíja: 6.000 Ft

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre.

 

Pénzügyi feltételekre vonatkozó tájékoztatás:

 1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, abban az esetben is, ha az részletekben van meghatározva és részletekben kerül megfizetésre. A tandíjat, a vizsgadíjakat a részletfizetési összegeket és a pótórát is készpénzben, az iskolavezetőnek kell befizetni.
 2. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni.
 3. A tanfolyam félbeszakadása esetén - az iskolavezetőnél benyújtott írásbeli kérelemre - a fel nem használt, fennmaradó részt visszafizetjük.
 4. Amennyiben kedvezményes elméleti tandíj fizetése után a tanuló a gyakorlati vezetést más iskolánál kívánja folytatni, a kedvezmény mértékének megfelelően a tandíjat ki kell egészíteni.

 

Egyéb tájékoztatás:

 

 A vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos tudnivalók: 

 

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Kökény Autósiskola nevében:

 

 

 

Kökény József

  Iskolavezető


 

Lepd meg vezetni vágyó szeretteidet a vezetés élményével! 


Ajándékutalvány folyamatosan kapható,

tetszés szerinti összegben!

Tanfolyam indulásáig hátralévő idő:

120

4

12

22

nap óra perc m.perc
JELENTKEZÉS

Kapcsolat

Cím:
KÖKÉNY Autósiskola

Iroda: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 12. (Telekom mellett)

Nyitva minden hétköznap 9.00-13.00-ig és 14.00-17.00-ig

GPS:

47.1835137, 19.7853774

Iskolavezető:

Kökény József

Tel.: +36(70) 551 9740

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Adószám:

25510836-1-13

Képzési engedély sz.:

KE/ST/82/A/1788/1/2016

NKH Képzőszervi azonosító: 8403

 

Állást keres?

https://hu.jooble.org jooble